×

جزییات اخبار و اطلاعیه

شرکت در نمایشگاه
چکیده:

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه پژوهش و فناوری شرکت دارد .


سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه پژوهش و فناوری در غرفه 109 حضور دارد. در این حضور سعی شده است آخرین محصولات و خدمات این دو نمایندگی در یزد معرفی گردد.