×

جزییات دوره آموزشی ( مدیریت منابع انسانی )

200,000,000 ریال

مدرس

برگزارکننده

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد

تعداد دانشجو

0 نفر


برای این دوره سرفصلی ثبت نشده است
دوره های اخیر