1402/08/27 ساعت 09:47

اولین دوره جامع مدیریت بهره وری

1402/08/21 ساعت 16:43

دوره حسابداری بهای تمام شده

1402/07/23 ساعت 14:19

دوره آموزشی انبارداری

1402/07/15 ساعت 03:39

دوره آموزشی جامع بازرگانی بین الملل

1402/07/06 ساعت 04:14

جلسه هم اندیشی با مدیران ارشد سازمان فنی حرفه ای استان در خصوص همکاری های آموزشی حرفه ای در صنعت

1402/07/04 ساعت 22:15

دوره آموزشی کوچینگ و منتورینگ

1402/07/04 ساعت 22:06

دوره آموزشی کوچینگ و منتورینگ ویژه مشاوران

1402/06/21 ساعت 11:21

همایش تخصصی مالیاتی و تبیین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ارائه عملیاتی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

1402/06/16 ساعت 11:05

دوره آموزشی مدیر عامل حرفه ای

1402/06/16 ساعت 10:55

برگزاری دومین دوره توسعه مهارت های مشاوران مدیریت

1402/06/13 ساعت 19:14

دوره طرح طبقه بندی مشاغل