×

لیست آخرین اخبار و اطلاعیه ها

1401/09/28 ساعت 14:25

مشاوره

دوره آموزشی توسعه مهارت های مشاوران

1401/09/28 ساعت 13:39

سازمان مدیریت صنعتی یزد

دوره اموزشی مدل های کسب و کار

1401/09/19 ساعت 12:27

سازمان مدیریت صنعتی یزد

پنجمین دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

1401/09/18 ساعت 11:44

عمومی

سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی در نمایشگاه پژوهش و فناوری شرکت دارد .

1401/09/11 ساعت 17:06

نشست صمیمانه ای با رئیس محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد برگزار شد.

1401/09/09 ساعت 17:56

سازمان مدیریت صنعتی یزد

اجلاس 1401 نمایندگی های سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار شد .

1401/09/03 ساعت 13:05

سازمان مدیریت صنعتی یزد

پانزدهمین دوره عالی مدیریت کسب و کار (MBA) سازمان مدیریت صنعتی آغاز گردید .

1401/09/03 ساعت 10:32

تفاهم نامه همکاری با شرکت ماناماین

1401/09/02 ساعت 18:58

در جهت توسعه فعالیت های مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار شد .

1401/09/02 ساعت 09:48

سازمان مدیریت صنعتی یزد

افتتاح دومین دوره حرفه‌ای پسادکتری مشترک در رشته مدیریت کسب‌وکارهای خرد و متوسط در تراز جهانی