رقص فیل‌ها
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
کار اثر‌بخش
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
1000سوال+120سوال آزمون های کارگزاری-(حق العمل کاری ...
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
مدیریت تولید و عملیات
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
من یک زنم و مصممم در کسب وکار خود موفق شوم
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
کسب و کارهای پلتفرمی
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
کسب‌و‌کار در اوج
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
شوخ طبعی، مهارتی جدی
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
گزیده مدیریت 227 - اسفند 1400
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
مدیریت زنجیره تامین بین الملل و واردات
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
استراتژی شرکت های چند کسب و کاری
دسته: سازمان مدیریت صنعتی
زبان: -----
عوامل پیشرفت اروپای مدرن
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
رهبران موفق
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
با چرا آغاز کنید
دسته: سازمان مدیریت فرا
زبان: -----
مدیریت استعداد جهانی: چالش‌ها،‌استراتژیها و فرصت‌ ...
دسته: سازمان مدیریت صنعتی
زبان: فارسی
لجستیک هوشمند(از ایده تا واقعیت)
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
بهینه سازی کلونی مورچگان
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----
انقلاب صنعتی چهارم
دسته: مرکز نشر بازرگانی
زبان: -----