برگزاری دوره اختصاصی عارضه یابی سازمانی

مریم حامدی

1402/12/26 | 21:00

آخرین دوره اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی یزد در سال 1402


آخرین دوره اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی یزد در سال 1402 با عنوان "عارضه یابی سازمانی" ویژه شرکت راهکار تجارت پویا سورنا در محل سازمان مدیریت صنعتی به مدت 2 روز در تاریخ های 23 و24 اسفندماه برگرا شد.


برچسب ها: