اولین دوره جامع مدیریت بهره وری

مریم حامدی

1402/08/27 | 21:00

دوره مدیریت بهره وری


برای اولین بار در استان یزد دوره جامع مدیریت بهره وری در سازمان مدیریت صنعتی با حضور جناب آقای دکتر محمدی و آقای دکتر نصیری به مدت 48 ساعت به صورت حضوری برگزار گردید.


برچسب ها: