دوره آموزشی انبارداری

مریم حامدی

1402/07/23 | 21:00

دوره انبارداری


دوره آموزشی انبارداری، با حضور سرکار خانم دکتر قنبری و به مدت 32 ساعت در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید


برچسب ها: