برگزاری دومین دوره توسعه مهارت های مشاوران مدیریت

مریم حامدی

1402/12/05 | 21:00

دوره دوم مشاوران


دومین دوره توسعه مهارت های مشاوران مدیریت در استان یزد با مشارکت انجمن مشاوران مدیریت ایران و حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی و با حضور مدیر علمی دوره جناب آقای دکتر محمد علی محمدی (مدیرعامل اسبق سازمان مدیریت صنعتی ایران و رئیس اسبق هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران) و همچنین با حضور گروهی از اساتید برجسته کشور برگزار گردید.


برچسب ها: