دومین دوره جامع مدیریت بهره وری

مریم حامدی

1403/03/12 | 21:00

جامع مدیریت بهره وری


دومین دوره جامع مدیریت بهره وری در اردیبهشت و خرداد ماه 1403 و با حضور جناب آقای دکتر محمدی در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: