برگزاری دوره بازرگانی بین الملل

مریم حامدی

1403/02/17 | 21:00

برگزاری دوره بازرگانی بین الملل ویژه دانشجویان MBA


دوره بازرگانی بین الملل ویژه دانشجویان MBA با حضور آقای دکتر استقلال 13 و 14 اردیبهشت ماه در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز اموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: