دومین کارگاه حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قراردادهای کار در سال 1403

مریم حامدی

1402/12/21 | 21:00

کارگاه حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قراردادهای کار در سال 1403


دومین کارگاه حقوق و دستمزد و نحوه طراحی قراردادهای کار در سال 1403 و نحوه تسویه حساب با پرسنل در پایان سال 1402 با حضور جناب مهندس مروستی زاده ، در تاریخ 21 اسفند ماه در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: