اختتامیه دومین دوره توسعه مهارت های مشاوره مدیریت

مریم حامدی

1402/12/05 | 21:00

دومین دوره توسعه مهارت های مشاوره مدیریت


دومین دوره توسعه مهارت های مشاوران مدیریت در استان یزد با مشارکت انجمن مشاوران مدیریت ایران و حمایت مالی شرکت شهرک های صنعتی و با حضور مدیر علمی دوره جناب آقای دکتر محمد علی محمدی (مدیرعامل اسبق سازمان مدیریت صنعتی ایران و رئیس اسبق هیئت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران) مورخ 4 اسفندماه به پایان رسید و ثبت نام دوره ی سوم در حال انجام هست و شروع دوره ی سوم توسعه مهارت های مشاوران مدیریت از اردیبهشت ماه 1403 می باشد.


برچسب ها: