برگزاری دوره اصول مدیریت و سبک رهبری

مریم حامدی

1403/03/13 | 21:00

برگزاری دوره اصول مدیریت و سبک رهبری با تدریس عالی آقای دکتر خوش الحان


دوره اصول مدیریت و رهبری ویژه دانشجویان MBA با حضور آقای دکتر فرید خوش الحان  3و 4 و 10و11 خرداد ماه در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز اموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: