دوره آموزشی جامع بازرگانی بین الملل

مریم حامدی

1402/07/15 | 21:00

دوره جامع بازرگانی بین الملل


دوره آموزشی جامع بازرگانی بین الملل به مدت 64 ساعت با حضور جناب آقای دکتر راشدی در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: