دوره آموزشی دادرسی مالیاتی

مریم حامدی

1403/02/17 | 21:00

دادرسی مالیاتی


دوره آموزشی دادرسی مالیاتی ، در 13 و 14 اردیبهشت ماه 1403 و با تدریس عالی خانم دکتر هادلوند ، در سازمان مدیریت صنعتی و مرکز آموزش بازرگانی یزد برگزار گردید.


برچسب ها: