جزییات دوره مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی ،معدنی و تجاری

محتوای دوره

  -  آشنایی با مفاهیم تحقیـق و توسعـه و نوآوری و نحوه اندازه گیری هزینــه های تحقیق و توسعــه در بنگاه ها بر مبانی
- چـارچــوب های استانـدارد  (راهنمــای اسلـو یا فراسـکـاتی)
-  آشنایی با رویکردهای مختلـف تـدوین استراتـژی فنـاوری و نـوآوری و ارائه مـدل ها و چارچـوب های تـدوین استـراتژی
فناوری بنگاهی
- آشنایی با مفاهیم و اهمیت مدیریت دانش، نقش آن در توسعه فناوری و نوآوری بنگاه و معرفی ابزارهای آن
- آشنایی با مدیریت فرآیند توسعه فناوری و نوآوری و مدل های توسعه محصول و خدمت جدید
-  تشریح روش های مختلف تامین مالی برای واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی
- چگونگی تعریف پورتفوی پروژه های تحقیق و توسعه و تشریح گام های آن (ثبیت منابع تحقیق و توسعه در بنگاه،
- تعریف پروژه های تحقیق و توسعه، ارزیابی پروژه های تعریف شده، اولویت بندی و انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه،
- تحلیل پورتفوی پروژه های تحقیق و توسعه بنگاه و مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه) و ...

جزییات دوره مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی ،معدنی و تجاری

شیوه برگزاری: حضوری

محل برگزاری: کلاس شماره 3

مدت زمان دوره: 32 ساعت

تاریخ شروع دوره: 1402/09/09

شهریه دوره: 50000000ريال

کد تخفیف:

مدرک دوره: گواهینامه دوره های کوتاه مدت

بروشور دوره

مدرک دوره

گواهینامه این دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی صادر می‌شود. فراگیران می‌توانند برای دریافت گواهینامه بین‌المللی درخواست دهند.

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی

جزییات دوره مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی ،معدنی و تجاری

تاریخ شروع دوره:

1402/09/09

مشاوره رایگان

اگر هنوز سوالی در مورد این دوره داری میتونی از همکاران ما مشاوره بگیری.

نظرات شرکت ‌کنندگان در این دوره