کلینیک مدیریت منابع انسانی پاسخ به سوال ها و مسئله های مدیران

دسته بندی: نمایندگی ها

تعداد خریداران: 0 نفر

زبان : ---

نمایندگی : نمایندگی یزد

2,000,000 ريال 0

نظرات کاربران

اطلاعاتی موجود نمی باشد

کتاب های مرتبط