×

اجاره فضای آموزشی

عنوان فضا: کلاس شماره 4

توضیحات:

سالن آمفی تئاتر           

ظرفیت50 نفر

قیمت فضا(ساعت)

220.000
مشخصات

با ظرفیت 50 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی . 50 عدد صندلی آمفی تئاتر- پروژکتور - کامپیوتر استاد به همراه اینترنت - وایت برد اسپلیت - ماژیک- سیستم گرمایش و سرمایش مناسب - انتظامات و نظافت

عنوان فضا: کلاس شماره دو

توضیحات:

 کلاس آموزشی 2 :

ظرفیت25 نفر
قیمت فضا (ساعت) 180،000 تومان
مشخصات25 عدد صندلی مدیریت - کامپیوتر استاد به همراه اینترنت - کامپیوتر جهت شرکت کنندگان - پروژکتور -وایت برد - اسپلیت - ماژیک- سیستم گرمایش و سرمایش مناسب - انتظامات و نظافت