جزییات دوره آموزشی عالی دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

کسب دانش و درک عمیق و عملیاتی در زمینه مسائل عمومی و معاصر مدیریت و کسب و کار 

کسب مهارت در ایفای وظایف متنوع و عملیات متفاوت در زنجیره ارزش  

ارتقای توان ارائه راه حل های تحول آفرین در مقابل مسائل و چالش ها 

کسب مهارت های تفکر تحلیلی و نقادانه برای ارائه راه حل های نوآورانه 

توانایی اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک مبتنی بر ملاحظات اخلاقی و الزامات قانونی   

توانایی تفکر استراتژیک و شناسایی فرصت ها 

توانایی انجام تحلیل های کمی و کیفی مبتنی بر واقعیت 

توانایی به کارگیری تکنیک های مدیریتی پیش نگر و اجرای راه حل های موثر 

کسب مهارت های برقراری ارتباطات شفاهی و مکتوب به صورت موثر و مهارت همکاری و تعامل و اقناع سایر افراد
کسب مهارت های لازم برای ایجاد محیط های کاری سازنده مبتنی بر همکاری و همدلی و اعتماد 

پرورش رهبران مسئولیت پذیر، الهام بخش و اخلاقی 

توسعه مهارت های کل نگرانه رهبری 

ارتقای روحیه و ذهنیت کارآفرینانه 

توسعه افق دید فراگیران و افزایش پتانسیل های حرفه ای  

فراهم کردن فرصت بازاندیشی و به کارگیری ایده های جدید در دنیای واقعی 

یادگیری اهمیت تنوع و احترام به نگرش ها و رویکردهای مختلف 

کمک به کشف نقاط قوت و استعدادهای پنهان افراد و توسعه فردی

جزییات دوره آموزشی عالی دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

شیوه برگزاری: حضوری

محل برگزاری: نمایندگی یزد

مدت زمان دوره: 512 ساعت

تاریخ شروع دوره: 1402/08/21

شهریه دوره: 750,000,000 (ریال)

کد تخفیف:

مدرک دوره: دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

مدرک دوره

گواهینامه این دوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی صادر می‌شود. فراگیران می‌توانند برای دریافت گواهینامه بین‌المللی درخواست دهند.

ثبت نام در دوره

دوره آموزشی

جزییات دوره آموزشی عالی دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA

تاریخ شروع دوره:

1402/08/21

مشاوره رایگان

اگر هنوز سوالی در مورد این دوره داری میتونی از همکاران ما مشاوره بگیری.